pl - depilacja laserowa Toruńen - depilacja laserowa Toruńde - depilacja laserowa Toruń
medycyna estetyczna Toruń

REGULAMINY SPA

REGULAMIN VANILLA SPA 

1. Prosimy o przybycie do spa około 5 min. przed planowanym rozpoczęciem zabiegu i zgłoszenie się w recepcji.

2. W przypadku spóźnienia się na umówiony termin, Vanilla Spa zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu o czas spóźnienia jeśli nie będzie możliwości wydłużenia ze względu na następne zapisy.

3. W przypadku płatności za zabieg bonem upominkowym – prosimy o pozostawienie go w recepcji przed zabiegiem. Warunkiem wykonanie usługi jest fizyczne posiadanie ważnego bonu. W przypadku, gdy klient zapomni bon usługa zostanie wykonana odpłatnie, a płatność zostanie zwrócona w momencie dostarczenia ważnego bonu.

4. W przypadku nie zgłoszenia się na zabieg w umówionym terminie - przepada 100% wartości vouchera

5. W przypadku odwołania zabiegu na mniej niż 24 godziny przed umówionym terminem zabiegu - przepada 100% wartości vouchera

6. W przypadku odwołania zabiegu na 48-24 godziny przed umówionym terminem zabiegu - przepada 50% wartości vouchera

7. W przypadku rezerwacji terminu dla 2 lub więcej osób Vanilla Spa pobiera zadatek za rezerwację. Rezerwacja staje się aktywna dopiero po wpłacie zadatku na konto lub indywidualnie w recepcji. W przypadku odwołania rezerwacji lub niezgłoszenia się na zabieg zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonania niektórych zabiegów takie jak: ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.

9. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z łaźni parowej.

10. Vanilla Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren firmy.

11. Na terenie Vanilla Spa zabronione jest:
- palenie tytoniu
- wnoszenie alkoholu
- głośne zachowanie wpływające na dyskomfort innych klientów

12. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

13. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przebywać na terenie Vanilla Spa pod opieką opiekunów prawnych lub posiadać zgodę na zabieg od opiekuna.   

medycyna estetyczna Toruń by 73dpi