Menu

Polityka prywantości

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU VANILLA SPA - bony upominkowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców i klientów sklepu.

2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Vanilla Spa Joanna Predenkiewicz-Różalska prowadząca działalność gospodarczą  w Toruniu przy ul. Lelewela 33 NIP: 8792400942, REGON: 340733647 oraz posiadająca adres poczty elektronicznej: recepcja@vanilla-spa.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.

3.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Od dnia 25.05.2018 dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5.W czasie korzystania ze strony sklepu internetowego vanilla-spa/bony-upominkowe klient w procesie wypełniania formularza zamówienia, zostaje poproszony o podanie swoich danych:
- adresu e-mail
- numeru telefonu
- danych osobowych
Podanie w/w danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dane udostępnione sklepowi przez Klientów w żaden sposób nie są sprzedawane osobom czy firmom trzecim.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta w sklepie internetowym. 
Jeżeli klient w trakcie składania zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane firmie kurierskiej realizującej przesyłkę.
Jeżeli klient w trakcie składania zamówienia wybierze przesyłkę kurierską wtedy jego dane zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu zrealizowania dostawy do klienta lub usługobiorcy.

2.Możliwe cele zbierania danych osobowych klientów lub usługobiorców przez Administratora:
- zawarcie i realizacja umowy sprzedaży
- marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

3.Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:
- W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłkę na zlecenie Administratora.
- W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

4.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
- usługobiorców – imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego
- u klientów korzystających ze sklepu internetowego - imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku firm Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) w celu wystawienia odpowiednich dokumentów sprzedaży.

5.Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego oraz w Regulaminie sklepu internetowego.

MAILING
Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych związanych z realizacją zamówienia takich jak:
- potwierdzenie płatności
- potwierdzenie wysyłki zamówienia
- potwierdzenie realizacji zamówienia

Dokładamy starań, aby e-mailing nie był dla Klientów uciążliwy. Jest on ograniczany objętościowo i wysyłany tylko gdy to konieczne.

PLIKI COOKIES
Strona internetowa vanilla-spa.pl używa plików cookies do obsługi sesji klienckich w sklepie. Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep.

ZASTRZEŻENIA
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności sklepu. Osoby odwiedzające sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.